ПРИНЦИПИ

Основа діяльності неурядових організації – їх принципи.

В світовій практиці виділяють три основні принципи:

  • ВІДКРИТІСТЬ
  • ПРОЗОРІСТЬ
  • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Тільки їх дотримання допоможе організацї досягти успіху в громадському секторі, отримати довіру людей, яким служить та набути значимості.

Відкритість означає:

  • основна фінансова інформація, структура управління, напрямки діяльності та перелік партнерів є відкритою інформацією, що доступна громадському контролю.

Прозорість означає:

  • організація працює прозоро у всіх своїх стосунках з урядом, громадськістю, донорами, партнерами, бенефіціарами та іншими зацікавленими особами, з урахуванням вимог щодо збереження інформації з обмеженим доступом (персональні дані, об’єкти інтелектуальної власності та інше).

Віповідальність означає:

  • організація проводить діяльність в інтересах всього громадянського суспільства, його інститутів та окремих представників для посилення їх можливостей у вирішенні суспільних проблем;
  • неприйнятним є використання довірених коштів в корисливих цілях;
  • організація приймає відповідальність за свої дії та рішення по відношенню до донорів, уряду, людей, яким служить, співробітників, членів, партнерських організацій і громадськості в цілому;
  • рішення та діяльність організації впливають на загальне сприйняття громадського сектору в суспільстві, у зв’язку з чим,організація приймає відповідальність за довіру громадськості до інститутів громадянського суспільства.

 

В матеріалах, статтях, посібниках та дослідженнях, що розміщені на цьому сайті, ми враховули ці принципи і допоможемо їх впровадженню в діяльність Вашої організації.

 

© 2021 Простір можливостей . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes..