Sustainability / стійкість: що цікавить донора

Опис стійкості в проектній заявці може бути легким, якщо швидко написати декілька стандартних безглуздих фраз, або важким, якщо організація прагне забезпечити реальну стійкість проектів. Далі – інформація для організацій, які обирають другий варіант.

Інформація підготовлена, спираючись на роз’яснення міжнародних експертів з розвитку НГО (Upasana Joshi, Piroska Bisits Bullen та інших).

Слово “sustainability” означає те, що триває довгий час. Стійкість проекту – це процес його продовження після закінчення донорського фінансування. Це означає, що організація продовжує опікуватися цільовою групою не залежно від наявності коштів.

Визначимо три види проектів з точки зору їх тривалості, адже це впливає на опис стійкості в заявці.

Перший вид – короткостроковий проект, який необхідно реалізувати лише один раз. Наприклад, закупівля комп’ютерного обладнання для школи. Щодо такого проекту стійкість визначається необхідністю технічного обслуговування переданого обладнання. Про це потрібно подумати при розробці проекту та під час передачі обладнання.

Другий варіант – соціальне підприємництво, що в кінцевому етапі отримає власний дохід від діяльності. Для цього варіанту стійкість виглядає скоріше як бізнес-план. До таких проектів також можна віднести й ті, що будуть утримуватися за рахунок коштів громад або членів організації.

Третій варіант – довгострокові соціальні проекти, що потребують постійної фінансової підтримки (охорона здоров’я, освіта, програми захисту дітей та соціальна допомога). Такі проекти можуть досить тривалий строк підтримуватися донорами, але, в кінцевому підсумку, мають утримуватися за рахунок податків. Це означає, що проект настільки вдалий, що переймається урядом або органами місцевого самоврядування та стає частиною системи.

Більшість донорів стурбовані стійкістю та частіше фінансують проекти, які мають план сталого розвитку. Для складання плану сталого розвитку організації слід визначити фінансову стійкість, організаційну стабільність та програмну стійкість:

фінансова стійкість – це забезпечення постійного потоку коштів для підтримки та продовження проекту;

організаційна стабільність – забезпечення належної роботи утворених для проекту ланок організації після закінчення проекту;

програмна стійкість – можливість продовжувати проекти організації за відсутності підтримки донорів.

Фінансова стійкість забезпечується через розробку фінансового плану із зазначенням різних варіантів надходження фінансових ресурсів. Можливо, доведеться провести дослідження різних варіантів постійного надходження коштів. Деякі з варіантів, які можуть бути використані:

диверсифікація донорів: складіть переліки донорів, які можуть допомогти в отриманні фінансування та починайте працювати з ними;

плата за послуги: після закінчення фінансування можна почати стягувати незначні збори з цільових бенефіціарів для підтримки та функціонування вашого проекту;

членські внески: для відкритих організацій дієвим можете стати стягнення річних внесків з усіх членів. Ця невелика сума допоможе у продовженні деяких заходів проекту;

інтернет-фандрейзинг допоможе залучити широку аудиторію до фінансування;

добровільні пожертвування.

Організаційна стабільність досягається застосуванням нових можливостей, гнучкого підходу, зміною пріоритетів, у зв’язку з чим, утворені організаційні ланки будуть задіяні на інших напрямках роботи. Для забезпечення організаційної стабільності варто застосовувати партнерські відносини, а також посилювати наявні зв’язки, керуючи комунікаціями. Необхідно встановити постійний зв’язок зі ЗМІ для оприлюднення результатів та посилювати волонтерську участь у проектах.

Для програмної стійкості необхідно залучати до проектів громади. Переконайтесь, що проект цікавить громаду і існують високі шанси, що активність буде продовжена без участі організації. Якщо результати проекту будуть цікаві окремим групам людей, отримані навички та знання будуть застосовуватися та передаватися далі. Місцеві організації можуть підтримати проект в регіонах, якщо залучити їх до процесу планування та реалізації проекту. Адвокація змін може забезпечити стабільність у довгостроковій перспективі, якщо після вирішення проблем певних груп організація почне системні зміни. Залучення органів влади забезпечить доступ до державних ініціатив та допоможе підтримати проектну діяльність в довгостроковій перспективі.

Зазначені вище аспекти можуть бути використані під час розробки плану сталого розвитку для організації або під час описання стійкості в проектній заявці.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

© 2020 Простір можливостей . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes..