ОСНОВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ СТАНДАРТ

 

Питання чому ми так відстаємо у розвитку від європейських країн навіть у громадському секторі турбує досить серйозно. Адже громадський сектор в Україні – це найпрогресивніша сила, рушії змін. Можливо варто більше уваги приділяти закордонному досвіду роботи громадськості та за можливості, його застосовувати. Це ж корисно тому, що розвинуті організації, діяльність яких відповідає світовим стандартам, цікавіші донорам та благодійникам.

В цьому контексті хотілося б розповісти про Основний гуманітарний стандарт якості та підзвітності (CHS), що був прийнятий 12.12.2014 більш ніж 100-ма організаціями на конференції, організованій Міністерством іноземних справ Данії. Звичайно, можна говорити, що такий стандарт не є законодавчим актом і не обов’язковий для виконання, однак в цивілізованому світі панує саморегулювання в громадському секторі, тому цей документ є досить впливовим.

Як визначають самі розробники, Стандарт є результатом 12 місячної роботи більш ніж 1000 людей та організацій, його апробації в 60 організаціях та створений для того, щоб гуманітарні організації, були підзвітні людям та громадам, яким вони служать. Організації можуть використовувати його в добровільному порядку та погодити свої внутрішні процедури.

Як гуманітарна організація може прийняти Стандарт: “Особи або організації, які здійснюють гуманітарну діяльність, заохочуються до застосування і прийняття Стандарту. Вони можуть заявити: “Ми працюємо над застосуванням Стандарту”. Однак стверджувати, що працюють відповідно до Стандарту, вони мають право лише після об’єктивної перевірки на відповідність їхньої діяльності положенням Стандарту”.

Зобов’язання згідно Стандарту:

1. Громади й особи, які постраждали від надзвичайних ситуацій або конфліктів, отримують актуальну та відповідну їхнім потребам допомогу.
Критерій якості: Гуманітарна допомога актуальна та відповідає потребам.

2. Громадам і особам, які постраждали від надзвичайних ситуацій або конфліктів, допомога надається своєчасно.
Критерій якості: Гуманітарна допомога ефективна та вчасна.

3. Громади й особи, які постраждали від надзвичайних ситуацій або конфліктів, завдяки гуманітарній діяльності захищені від негативних наслідків, більш підготовлені, стійкі та менш уразливі.
Критерій якості: Гуманітарна допомога зміцнює місцеву спроможність та відвертає негативні наслідки

4. Громади й особи, які постраждали від надзвичайних ситуацій або конфліктів, знають свої права та обізнані щодо допомоги, на яку мають право, а також мають доступ до інформації та беруть участь у прийнятті важливих для них рішень.
Критерій якості: Гуманітарна допомога базується на спілкуванні, участі, зворотному зв’язку.

5. Громади й особи, які постраждали від надзвичайних ситуацій або конфліктів, мають доступ до безпечних та дієвих механізмів розгляду скарг.
Критерій якості: Скарги безвідмовно приймаються та опрацьовуються.

6. Громади й особи, які постраждали від надзвичайних ситуацій або конфліктів, отримують скоординовану та всебічну допомогу.
Критерій якості: Гуманітарна допомога скоординована та всебічна.

7. Громади й особи, які постраждали від надзвичайних ситуацій або конфліктів, можуть розраховувати на допомогу найкращої якості, оскільки організації постійно вчаться на власному досвіді та відгуках про свою роботу.
Критерій якості: Учасники гуманітарної діяльності постійно навчаються та самовдосконалюються.

8. Громади й особи, які постраждали від надзвичайних ситуацій або конфліктів, отримують необхідну допомогу від організованої команди компетентних співробітників та волонтерів.
Критерій якості: Персонал заохочують виконувати свою роботу ефективно, ставлення до нього чесне і справедливе.

9. Громади й особи, які постраждали від надзвичайних ситуацій або конфліктів, можуть розраховувати, що організації, які надають їм допомогу, розпоряджаються ресурсами ефективно, раціонально та з дотриманням етичних норм.
Критерій якості: Ресурси розподіляють та використовують згідно з цільовим призначенням.

Зацікавлені у розвитку організації можуть прочитати подробиці тут:
https://corehumanitarianstandard.org/…/Core-Humanitarian-St…

 

© 2019 Простір можливостей . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes..