Організаційна структура НГО

Як має виглядати типова організаційна структура неурядової організації, що відповідатиме вимогам чинного законодавства, буде зрозумілою бенефіціарам, сприйматиметься іноземними донорами та іншими зацікавленими особами?

Однак, спочатку, варто відповісти на питання – навіщо вона взагалі потрібна? Адже найчастіше організаційна структура – це практично остання річ, про яку думають керівники організації.

Зверніть увагу: ефективна організаційна структура полегшує управління і пояснює відносини, позиції, обов’язки, рівні повноважень та нагляду і звітності. Переглядаючи структуру, керівник зможе визначити, які людські, фінансові та технічні ресурси наявні в організації, як вони повинні бути розподілені та яких ресурсів бракує. В загальному вигляді, якщо Ви дійсно прагнете побудувати ефективну систему управління людськими ресурсами, без організаційної структури не обійтися. Більш того, донори зацікавлені в тому, щоб знати, яким чином структуровані операційні системи в організації. Організаційну структуру також слід відображати в річних звітах та інших документах організації, адже її наявність та адекватність говорить про рівень розвитку організації.

В першу чергу, відповідь на питання про оптимальну організаційну структуру неурядової організації визначається законодавством України.

Цивільний кодекс України передбачає вимоги для юридичних осіб, до яких відносяться неурядові організації. Кодекс вимагає утворення загальних зборів учасників і виконавчого органу (стаття 97). Виконавчий орган може складатися з однієї або декількох осіб (стаття 99).

Закон України “Про об’єднання громадян” для громадських об’єднань вказує на необхідність існування вищого органу управління – з’їзду, конференції, загальних зборів тощо (стаття 10), керівника та інших органів управління, згідно статуту (стаття 11).

Закон України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” передбачає: органами управління благодійних товариств та благодійних фондів є загальні збори учасників, виконавчий орган і наглядова рада (стаття 19).

Зазначені органи є лише частиною організаційною структурою, адже вона має містити підрозділи, зв’язки між ними та підпорядкування. А за відсутності законодавчого регулювання, варто звернутися до найкращого досвіду країн з розвинутим третім сектором.

Тому далі – приклади організаційних структур, в тому числі типових, які пропонуються для використання в закордонних джерелах.

Типова організаційна структура для неурядової організації, що представлена Hari Srinivas за посиланням: https://www.gdrc.org/ngo/org-chart.html

Приклад іншої структури для неприбуткової організації (посилання http://www.hurwitassociates.com/nonprofit-organizational-charts/traditional-nonprofit-organizational-structure)

За посиланням розгорнута інструкція щодо побудови організаційної структури неурядової організації:

http://www2.pathfinder.org/site/DocServer/Organizational_Structure.complete.pdf?docID=323

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

© 2019 Простір можливостей . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes..