Партнерство

Не можливо досягти цілей без партнерств з іншими організаціями, органами влади та / або бізнесом. Поєднання зусиль в роботі здатно посилити кожного учасника об’єднання та забезпечити вирішення поставлених завдань швидко та якісно.

Ми пропонуємо будувати партнерства на принципах рівності, прозорості, відповідальності, доповнюваності. 

ПРИНЦИПИ ПАРТНЕРСТВА

РІВНІСТЬ – передбачає взаємну повагу між членами інституту громадянського суспільства, незалежно від їх розміру та влади. Організації повинні поважати одна одну, визнавати незалежність, наявність обмежень та заявлені зобов’язання. Взаємна повага не повинна перешкоджати іншомисленню.

ПРОЗОРІСТЬ – досягається шляхом діалогу (на рівних засадах), з акцентом на ранні консультації та своєчасний обмін інформацією. Прозорість, включаючи фінансову, підвищує рівень довіри між організаціями.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ – організації мають етичне зобов’язання одна щодо одної виконувати свої завдання відповідально, цілеспрямовано та відповідним чином. Організації повинні переконатися, що започатковують проекти тільки тоді, коли мають засоби, компетенції, навички та здатність їх виконувати. Запобігання зловживанням, скоєним гуманітарними організаціями, також має бути постійним зусиллям.

ДОПОВНЮВАНІСТЬ – різномаїття громадської спільноти є надбанням, якщо ми спираємося на наші переваги та доповнюємо внески один одного. Місцеве потенціал є одним з основних засобів змін для покращення та розбудови. Коли це можливо, організації повинні прагнути зробити невід’ємною частиною своєї діяльності утворення коаліцій.

 

Ви можете скористатися нашим посібником того, щоб налагодити ефективне партнерство. Посібник розроблено відповідно до нейкращих практик та рекомендацій Британської неурядової організації ТРІ. The Partnering Initiative (https://thepartneringinitiative.org/about-us/).

Ви також маєте можливість скористатися розробленою нами типовою політикою партнерства для затвердження у Вашій організацій та меморандумом.

 

© 2021 Простір можливостей . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes..